Historie hotelu

Historický název domu Josefská 1/42 na Malé straně je dům U Zlatého Orla (rohová část budovy), nebo je také znám pod původním názvem staršího domu s vchodem z Josefské ulice jako dům U 3 Beránků.

Dům přestavěný na hotel má vysokou urbanistickou hodnotu, je pod dohledem památkového úřadu a je součástí Českého národního dědictví.

První písemné zmínky o lokalitě, kde je dům postaven, jsou z 12. století, kdy byl původní obranný val s příkopem nahrazen komunikací a gotickým domem. Pozůstatky valu jsou zachovány ve sklepení domu v prostřední části v hloubce přibližně čtyř metrů.

První zmínky o koupi domu jsou z roku 1408, kdy švec Veleslav zvaný Štemberk koupil dům ševce Václava Jikrnáče za neznámou cenu.

Ke sloučení obou domů došlo při velké přestavbě v roce 1685, kdy si dům ponechal název U Zlatého Orla.